Esimiestyö ja johtaminen

 

Yrityskohtaisesti räätälöidyt johtajuuden ja johtamisen valmennukset sekä suomeksi että englanniksi.

Esim.

  • Johtoryhmävalmennukset
  • Esimiesvalmennukset (myynti, projektit, tuotanto, palvelut)
  • Tiimin yhteistyön ja kommunikaation kehittäminen tulosten varmistamiseksi
  • Tiimin tehokkuus
  • Projektipäällikkö ja palvelupäällikkövalmennukset (vankka kokemus ICT-toimialalta)
  • Goal Mapping; tavoiteasetanta sekä menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Henkilökohtaiset valmennukset: coaching, mentorointi, valmennus ja konsultointi

Artikkelit johtamisesta:

Projektiyhdistys 1/2016